VOOR HET MKB, VOOR ZZP-ers, VOOR VERENIGINGEN EN VOOR STICHTINGEN

Een nieuwe wet dus ook een nieuwe zzp-er

De VAR verklaring is definitief afgeschaft. Sinds 2 februari is er een nieuwe wet

deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) aangenomen. Niet alle zzp'ers

krijgen hiermee te maken een modelcontract wordt niet verplicht.

De zzp-er met veel opdrachtgevers waarbij duidelijk is dat hij voor

zichzelf werkt, hoefde in het verleden en hoeft in de toekomst niets

te vrezen. De Belastingdienst gaat zich wel concentreren op de zzp'ers

die vaak en ook lang voor dezelfde opdrachtgever werken. Zij moeten

zich strikt houden aan de afspraken in de modelovereenkomsten,

anders is zowel de werkgever als de zzp'er de klos. Wel komt er

een overgangsjaar waarin voorlichting wordt gegeven. Tot mei

2017 gaat de Belastingdienst soepel met de wet om. Vanaf 1 mei 2017

worden de nieuwe regels strikt gehandhaafd.

Wel is duidelijk dat er een standaardmodel onmogelijk is en dat

per geval bekeken moet worden dat er al of niet sprake zal zijn van

een fictieve dienstbetrekking.